Za mesta

SI | EN

PRAKTIČNO ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV IN PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO


Smo na pragu velike ekonomske tranzicije. Spreminja se globalni ekonomski sistem, iz linearnega v krožni. Krožno gospodarstvo je tako prava globalna zgodba, ki nas povezuje ne le v ekonomskem smislu ampak tudi v načinu življenja. Na nas vpliva to kako živijo drugod, hkrati pa mi s svojim načinom življenja vplivamo na ostale. Živimo namreč na eni skupni zemlji.

Pri vzpostavljanju krožnega gospodarstva gre za sistemski pristop, ki vključuje vse a hkrati tudi vpliva na vse, tako tam kjer ga izvajamo, kot na okolico.

V kolikor bi krožno gospodarstvo postavili kot osrednji ekonomski model, bi dosegli večjo blaginjo v ekonomskem, okoljskem in socialnem smislu.

Krožno gospodarstvo je namreč orodje, s katerim dosežemo gospodarsko rast in s tem večjo blaginjo za ljudi, ki pa ne temelji na izčrpavanju naravnih virov. Trenutno namreč porabimo več surovin, kot jih je planet sposoben obnoviti, zato planet izčrpavamo. Industrijo zato že pesti resno pomanjkanje surovin, v nekaj letih pa utegnemo doživeti surovinske krize, kakršnih še ni bilo.

Prvi korak iz linearnega v krožno gospodarstvo najenostavneje napravimo s higienskim papirjem.

V občinah zato pomagamo oblastem pri prehodu v krožno gospodarstvo, ki zagotavlja zapiranje snovnih tokov. To izvedemo tako, da v eni ali več občin vzpostavimo lasten Komunalni snovni krog.

 

KATERA OBČINA SE LAHKO ODLOČI VZPOSTAVITI LASTEN KOMUNALEN SNOVNI KROG?

Za Komunalni snovni krog se odločajo občine, ki želijo izvesti prehod v model odgovornega, trajnostnega ravnanja z viri, ter to na učinkovit način sporočiti občanom. Predpogoj je le to, da ima občina vzpostavljen sistem ločevanja komunalnih odpadkov, saj le ta zagotavlja vir sekundarnih surovin.

KAJ JE KOMUNALNI SNOVNI KROG?

Komunalni snovni krog OBČINE, je dogovor občinskih oblasti, občinskih podjetij in ustanov, meščanov in javnega komunalnega podjetja (OBČINA) s specializiranim konzorcijem podjetij, ki zagotavljajo ravnanje z odpadno embalažo, reciklažo, proizvodnjo higienskega papirja in distribucijo ter vzpostavitvijo higienskih sistemov za profesionalno rabo (KONZORCIJ), da OBČINA dobavi KONZORCIJU toliko odpadne količine sestavljene aseptične kartonske embalaže pijač, kolikor jo je potrebne za izdelavo higienskega papirja, ki ga porabi OBČINA.

Šteje se, da je Komunalni snovni krog zagnan in vzpostavljen, ko občina pokrije vsaj 30% lastnih potreb po higienskem papirju s papirjem, izdelanim iz embalaže kakršno se zbira na področju občine.

Ko komunalni snovni krog pokrije 60% lastnih potreb po higienskem papirju, pa govorimo o stabilnem komunalnem snovnem krogu.

 

KAKŠNE SO PREDNOSTI ZA OBČINE?

ikona-1png

ZNIŽANJE STROŠKOV

ikonica_3png  Poenotenje nabave

ikonica_3png  Ekonomija obsega

ikonica_3png  Znižanje mas porabe

ikonica_3png  Neodvisnost od borz surovin

ikona-2png

DVIG UGLEDA OBČINSKIH OBLASTI


ikona3png

KOMUNIKACIJA

ikonica_3png  Povišana stopnja ločevanja odpadka

ikonica_3png  Občinske oblasti omogočijo občanom aktivno sodelovanje

ikonica_3png  Vzgoja in izobraževanje občanovNAŠE REFERENCE:

Trenutno imamo vzpostavljen tri delujoče komunalne snovne kroge, na področju osmih novomeških občin s 65.000 prebivalci, na področju Ljubljane s 290.000 prebivalci in na področju Brežic s 26.000 prebivalci.  Pokrivamo torej že skoraj 20% Slovenije.

Prvi projekt smo zagnali na novomeškem v letu 2015, v letu 2016 pokrili 35%, v letu 2018 pa kar 51% lastnih potreb področja po higienskem papirju. Novembra 2016 smo za omenjeni projekt pridobili posebno pohvalo na globalnem tekmovanju “THE CIRCULARS 2017”, v švicarskem Davosu, ki jo podeljujeta The World economic forum in The Forum of young global leaders za dosežke na področju krožnega gospodarstva.

 

KOMUNALNI SNOVNI KROG - NOVO MESTO, SLO

S ciljem, da Novo mesto postopoma vzpostavi lasten zaprti snovni krog in tako dolgoročno zagotovi dovolj surovine za izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe, je Komunala Novo mesto kot prvo komunalno podjetje v Sloveniji, sodelovalo v pilotnem projektu zapiranja snovnega kroga odpadne kartonske embalaže mleka, sokov. 

S posebej zasnovanimi aktivnostmi je do konca leta 2016 spodbujala šole in gospodinjstva, da so ločeno zbrali in oddali čim več odpadne kartonske embalaže mleka in sokov.

POSEBNA POHVALA - The Circulars 2017

Med številnimi prijavami podjetij, institucij, mest, občin in regij z vsega sveta je VALTEX za projekt »Material flow cycle of BC – Novo Mesto« oz. Komunalni snovni krog Novega mesta, na tekmovanju dobrih praks krožnega gospodarstva THE CIRCULARS 2017 prejel prav posebno pohvalo – HIGHLY COMMENDED – v kategoriji najboljši vladni, mestni oz. regionalni projekt krožnega gospodarstva.

Tekmovanje vsako leto organizirata The World Economic Forum in The Forum of Young Global Leaders, z namenom promocije najboljših podjetij in izvedenih projektov na področju krožnega gospodarstva. Slovesna razglasitev zmagovalcev je bila 19. januarja 2017 na Svetovnem gospodarskem vrhu v Davosu.

 

Se nam želite pridružiti?


KOMUNALNI SNOVNI KROG VZPOSTAVIL: