Z embalažo Tetra Pak do robčkov

SI | EN

Projekt »Z embalažo Tetra Pak do robčkov« je prvi projekt krožnega gospodarstva embalaže Tetra Pak, v katerem so se povezali partnerji iz krogotoka ravnanja s to embalažo (imenovano tudi kartonska embalaža mleka in sokov). Namenjen je spodbujanju pravilnega ravnanja z odpadno embalažo Tetra Pak: če to embalažo odložimo v rumeni zabojnik, omogočimo njeno recikliranje ter izdelavo novih, kakovostnih izdelkov iz reciklirane surovine. Poleg družbe Tetra Pak kot proizvajalec embalaže in pobudnik projekta sodelujeta družbi Ljubljanske mlekarne in Dana kot polnilca pijač in mlečnih izdelkov v tovrstni embalaži ter skupnost EKO INICIATIVA, ki spodbuja uporabo higienskih papirnatih izdelkov iz recikliranega kartonskega dela te embalaže, ki jih izdelajo v podjetju Lucart z uporabo inovativne ter človeku in okolju prijazne tehnologije.

Posebna akcija za kupce izdelkov v embalaži Tetra Pak

Da bi dvignili ozaveščenost pri kupcih embalaže Tetra Pak,  partnerji od 30. marca do 30. aprila 2017 organizirajo posebno akcijo v hipermarketih Mercator po celi Sloveniji. Kupcem izbranih izdelkov v embalaži Tetra Pak bodo podarili paket 

izdelanih iz reciklirane embalaže Tetra Pak. Poleg tega bodo pripravili tudi prikaze recikliranja te embalaže s tako imenovanim mini pulperjem.

Kako pravilno ravnati z izpraznjeno embalažo Tetra Pak?

Večji delež embalaže Tetra Pak sestavlja karton oziroma celuloza, ki ga večinoma pridobivajo v odgovorno upravljanih gozdovih s certifikatom FSC® (Forest Stewardship Council). Po uporabi jo moramo odložiti v rumeni zabojnik ali vrečo za odpadno embalažo, da omogočimo recikliranje njenega kartonskega dela. S tem lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze ter tako ohranimo pomemben delež gozdov.

Kroženje kartonskega dela odpadne embalaže Tetra Pak v več izdelkih:

  1. Izdelek v embalaži Tetra Pak porabimo.
  2. Prazno embalažo odložimo v rumeni zabojnik ali vrečo za odpadno embalažo.
  3. To embalažo prepeljejo v sortirnice.
  4. V sortirnicah razvrstijo vso embalažo.
  5. Embalažo Tetra Pak reciklirajo v papirnicah.
  6. Naredijo nove, uporabne izdelke, kot so reciklirani robčki in brisačke.

Krožno gospodarstvo optimizira procese ravnanje z odpadnimi materiali

Krožno gospodarstvo ali zapiranje snovnih tokov je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj naša poraba že dvakratno presega razpoložljive naravne vire. Za uresničevanje krožnega gospodarstva obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. Tako iz odpadka nastane nova surovina za nov izdelek.