Za mesta

SI | EN

PRAKTIČNO ZAPIRANJE SNOVNIH TOKOV IN PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

Na mestnih področjih pomagamo mestnim oblastem pri prehodu v krožno gospodarstvo, ki zagotavlja zapiranje snovnih tokov. To izvedemo tako, da v mestu vzpostavimo lasten Komunalni snovni krog.

 

KATERO MESTO SE LAHKO ODLOČI VZPOSTAVITI LASTEN KOMUNALEN SNOVNI KROG?

Za Komunalni snovni krog se odločajo mesta, ki želijo izvesti prehod v model odgovornega, trajnostnega ravnanja z viri, ter to na učinkovit način sporočiti meščanom. Predpogoj je le to, da ima mesto vzpostavljen sistem ločevanja komunalnih odpadkov, saj le ta zagotavlja vir sekundarnih surovin.

KAJ JE KOMUNALNI SNOVNI KROG?

Komunalni snovni krog MESTA, je dogovor mestnih oblasti, mestnih podjetij in ustanov, meščanov in javnega komunalnega podjetja (MESTO) s specializiranim konzorcijem podjetij, ki zagotavljajo ravnanje z odpadno embalažo, reciklažo, proizvodnjo higienskega papirja in distribucijo ter vzpostavitvijo higienskih sistemov za profesionalno rabo (KONZORCIJ), da MESTO dobavi KONZORCIJU toliko odpadne količine sestavljene aseptične kartonske embalaže pijač, kolikor jo je potrebne za izdelavo higienskega papirja, ki ga porabi MESTO.

Šteje se, da je Komunalni snovni krog zagnan in vzpostavljen, ko mesto pokrije vsaj 30% lastnih potreb po higienskem papirju s papirjem, izdelanim iz embalaže zbrane na svojem področju.

Ko komunalni snovni krog pokrije 60% lastnih potreb po higienskem papirju, pa govorimo o stabilnem komunalnem snovnem krogu.

 

KAKŠNE SO PREDNOSTI ZA MESTA?

ikona-1png

ZNIŽANJE STROŠKOV

ikonica_3png  Poenotenje nabave

ikonica_3png  Ekonomija obsega

ikonica_3png  Znižanje mas porabe

ikonica_3png  Neodvisnost od borz surovin

ikona-2png

DVIG UGLEDA MESTNIH OBLASTI


ikona3png

KOMUNIKACIJA

ikonica_3png  Povišana stopnja ločevanja odpadka

ikonica_3png  Mestne oblasti omogočijo meščanom aktivno sodelovanje

ikonica_3png  Vzgoja in izobraževanje meščanovNAŠE REFERENCE:

Trenutno imamo vzpostavljen en delujoč komunalni snovni krog, na področju osmih novomeških občin s 65.000 prebivalci.

Projekt smo zagnali v letu 2015, v letu 2016 pokrili 35% lastnih potreb področja po higienskem papirju. Novembra 2016 smo za omenjeni projekt pridobili posebno pohvalo na globalnem tekmovanju “THE CIRCULARS 2017”, v švicarskem Davosu, ki jo podeljujeta The World economic forum in The Forum of young global leaders za dosežke na področju krožnega gospodarstva.

 

KOMUNALNI SNOVNI KROG - NOVO MESTO, SLO

S ciljem, da Novo mesto postopoma vzpostavi lasten zaprti snovni krog in tako dolgoročno zagotovi dovolj surovine za izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe, je Komunala Novo mesto kot prvo komunalno podjetje v Sloveniji, sodelovalo v pilotnem projektu zapiranja snovnega kroga odpadne kartonske embalaže mleka, sokov. 

S posebej zasnovanimi aktivnostmi je do konca leta 2016 spodbujala šole in gospodinjstva, da so ločeno zbrali in oddali čim več odpadne kartonske embalaže mleka in sokov.

POSEBNA POHVALA - The Circulars 2017

Med številnimi prijavami podjetij, institucij, mest, občin in regij z vsega sveta je VALTEX za projekt »Material flow cycle of BC – Novo Mesto« oz. Komunalni snovni krog Novega mesta, na tekmovanju dobrih praks krožnega gospodarstva THE CIRCULARS 2017 prejel prav posebno pohvalo – HIGHLY COMMENDED – v kategoriji najboljši vladni, mestni oz. regionalni projekt krožnega gospodarstva.

Tekmovanje vsako leto organizirata The World Economic Forum in The Forum of Young Global Leaders, z namenom promocije najboljših podjetij in izvedenih projektov na področju krožnega gospodarstva. Slovesna razglasitev zmagovalcev je bila 19. januarja 2017 na Svetovnem gospodarskem vrhu v Davosu.

 

Se nam želite pridružiti?


KOMUNALNI SNOVNI KROG VZPOSTAVIL: